Kan styrning av gener bli framtidens antibiotika?

4 september 2020

Erik Holmqvist

Se filmen om mikrobiologen Erik Holmqvists forskning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Kan man styra gener som orsakar infektion? Kan man få bakterier att döda sig själva? Se filmen om mikrobiologen Erik Holmqvists forskning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Ökade svårigheter att behandla bakteriella infektioner leder till stort mänskligt lidande. En viktig orsak till detta är den accelererande uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier. En grundförutsättning för att kunna utveckla nya effektiva antibakteriella behandlingar är en djupare förståelse för de komplexa mekanismer som styr infektionsförloppet.

Erik Holmqvist och hans forskargrupp, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, forskar om hur man, genom genreglering, kan styra de gener som orsakar infektion och om man kan få bakterier att döda sig själva.

Förhoppningen är att den nya kunskapen ska leda till bättre förståelse av infektionsmekanismer i allmänhet, men att den också kommer att kunna ligga till grund för utvecklingen av nya innovativa strategier för att bota infektionssjukdomar. Kan styrning av gener bli framtidens antibiotika?

Erik Holmqvist forskning finansieras genom programmet Ingvar Carlsson Award vid Stiftelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF – och påbörjades 2017. SFF presenterar nu forskningen inom programmet i olika filmer.

Se filmen om mikrobiologen Erik Holmqvist forskning.

Läs mer:

Erik Holmqvist forskning

Om SSF

Om Ingvar Carlsson Award
Ingvar Carlsson Award är ett program som kom till 2004 och fått sitt namn av SSF:s tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.