Ansök om forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundet

13 augusti 2020

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar varje år ut 200 000 – 250 000 kronor i forskningsanslag till kliniskt patientnära forskning forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Du kan ansöka mellan den 31 augusti till den 30 september.

Instruktioner

  • Du kan ansöka anslag till ett specifikt forskningsprojekt (inte ett program) eller till ett delprojekt som är relevant för fonden.
  • Du kan söka för 1–3 år, beroende på projektet.
  • Du bör skriva hela ansökan på svenska men kan skriva på engelska om du inte behärskar svenska. Du måste dock skriva den populärvetenskapliga beskrivningen på svenska.
  • Innan ett beviljat anslag kan betalas ut ska du skicka in en godkänd ansökan om etikprövning eller ett rådgivandeyttrande om att etikprövning inte krävs.

Ansökningssystemet är öppet från den 31 augusti till den 30 september.

Kriterier för att att söka

  • Som huvudsökande för projektet måste du vara disputerad.
  • Du kan inte vara huvudman för fler än en projektansökan
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera liknande projekt.
  • För att betraktas som ung forskare ska du ha avlagt din examen under de senaste 6 åren.

Hur du ansöker

Läs mer och logga in till ansökningssystemet här: Forskningsanslag - Astma- och Allergiförbundet.