Nya ansikten i ledningen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

2 juli 2020

Från och med den 1 juli har vetenskapsområdet för medicin och farmaci en ny områdesledning. De flesta är bekanta sedan tidigare men fyra av dekanerna är nya.

De nya ledamöterna är Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten, Mathias Hallberg, dekan vid farmaceutiska fakulteten, Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten och Pernilla Åsenlöf, prodekan vid medicinska fakulteten.

Karin Forsberg Nilsson
Karin Forsberg
Nilsson

– Det är ett stort förtroende att ha blivit vald till dekan och jag är förväntansfull inför uppdraget, säger Karin Forsberg Nilsson. Fakulteten är mångfacetterad men det finns en rad gemensamma utmaningar, bland annat att stärka kopplingen mellan universitetet och regionen. Jag ser också fram emot att arbeta med hur vi rekryterar och behåller talangfulla individer som bidrar till en gemensam målbild av en stark fakultet.

Den nya ledningen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Mats Larhed
    vicerektor
  • Eva Tiensuu-Janson
    ställföreträdande vicerektor
  • Karin Forsberg Nilsson
    dekan vid medicinska fakulteten
  • Mathias Hallberg
    dekanus vid farmaceutiska fakulteten
  • Matts Olovsson
    prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Anja Sandström
    prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Anders Backlund
    prodekan för utbildning på forskarnivå
  • Christel Bergström
    prodekan för samverka
  • Pernilla Åsenlöf
    prodekan medicinska fakulteten
  • Karl Michaëlsson
    prodekan för infrastruktur.