Ansök om medel ur Sverige-Amerika Stiftelsen

15 maj 2020

Sverige-Amerika Stiftelsens logotyp

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för magister-, doktorand- och postdoc-studier i USA och Kanada för läsåret 2021/2022. Sista ansökningsdag är den 15 september 2020.

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoc-studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6—12 månaders studie- eller forskningsvistelse.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Kriterier

  • Du måste vara svensk medborgare.
  • Du måste ha avlagt en grundläggande examen (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
  • Examensbevis krävs.
  • Du kan söka stipendium inom alla ämnesområden.
  • Du behöver inte vara antagen när du söker (gäller främst magisterstudier).
  • Du ska själv ordna antagning samt ta hand om alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
  • Du kan söka stipendium för magister-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
  • Studierna som du söker stipendium för ska pågå 6—12 månader, minst två terminer, under perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Ansök senast den 15 september 2020

Den digitala delen av ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2020, kl. 23:59 svensk tid. Om den fysiska delen av ansökan postas från Sverige ska den vara poststämplad senast den 15 september. Om den fysiska delen av ansökan postas från USA eller Kanada ska den vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september.

Läs mer och ansök på stiftelsens webbsida