Sex Uppsalaforskare tilldelas tjänster från Cancerfonden

20 mars 2020

Cancerfonden har nyligen beslutat om bidrag till 19 nya tjänster till forskare i olika delar av karriären. Sex av dessa finns vid Uppsala universitet: Marika Nestor, Fredrik Swartling, Femke Heindryckx, Joakim Crona, Anzhelika Vorobyeva och Milena Doroszko.

Marika Nestor forskar om strålterapi vid
cancerbehandling. FOTO: DAVID NAYLOR

Marika Nestor har erhållit ett sexårigt Senior Investigator Award, som tilldelas forskare som disputerat för mindre än tolv år sedan. Hon forskar om olika sätt att göra strålterapi mer effektiv och skonsam vid cancerbehandling, bland annat genom att utveckla nya cancermålsökande radioaktiva läkemedel.

– Jag är otroligt stolt och tacksam över att ha fått Senior Investigator Award. Tack vare denna forskartjänst kan jagfortsätta forska tillsammans med min fantastiska forskargrupp, och förhoppningsvis kunna bidra till att få fram effektivare och skonsammare behandlingar för strålterapi av cancer, säger Marika Nestor.

Fredrik Swartling forskar om elakartade
barnhjärntumörer. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Även Fredrik Swartling har fått ett Senior Investigator Award.

– Bidraget från Cancerfonden är fantastiskt för både mig och min forskargrupp. Vi studerar medulloblastom, den vanligaste typen av elakartade barnhjärntumörer, och målet med vår forskning är att förstå varför vissa genetiska förändringar leder till uppkomst av sjukdomen och varför andra är inblandade i återfall. Det här bidraget är en bekräftelse på att vi är på rätt väg och studerar något som är viktigt, säger Fredrik Swartling.

Tjänster för forskare tidigare i karriären

Cancerfonden finansierar också tre typer av tjänster för forskare tidigare i karriären. Femke Heindryckx har tilldelats ett sexårigt Junior Investigator Award för att studera kommunikationen mellan tumörceller och specifika leverceller vid levercancer, med målet att hitta nya mål för behandling.

Joakim Crona har fått ett Junior Clinical Investigator Award som är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Hans forskning är inriktad på neuroendokrina tumörer, det vill säga hormonproducerande tumörer i till exempel bukspottkörteln, och binjurebarkscancer.

Milena Doroszko har fått en postdoktortjänst som finansieras i tre år och går till forskare som har disputerat för max tre år sedan.

Anzhelika Vorobyeva forskar om spridd
äggstockscancer. FOTO: DAVID NAYLOR

I årets utlysning har Cancerfonden valt ut äggstockscancer som en diagnos där behovet av mer forskning är extra stort. Anzhelika Vorobyeva har fått ett av de två bidragen som beviljats i denna satsning. Hennes forskning fokuserar på en metod för samtidig diagnos och behandling av spridd äggstockscancer, där tumören slås ut och frisk vävnad kan skonas.

– Att Cancerfonden väljer att finansiera så många forskare från Uppsala universitet är jätteroligt. Tillsammans med den stora tilldelningen av nya projektbidrag i höstas bevisar det att cancerforskningen är mycket framgångsrik i Uppsala, säger Karin Forsberg Nilsson.

Hon är  prefekt vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, dit flera av forskarna som tilldelats tjänster hör.

Kerstin Henriksson