Pedagogiskt symposium: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen

4 och 13 september inbjuds till pedagogiskt symposium: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen. Symposiet vänder sig i första hand till Kursansvariga, lärare, studierektorer och prefekter.

Tid  4 september 2019, kl. 17.00–18.30
Lokal  BMC, Sal B22

Tid  13 september 2019, kl. 15.00-16.30
Lokal  Psykiatrins hus, Gunnesalen

Mer information  Besök symposiets hemsida
Anmälan  till ylva.soderfeldt@idehist.uu.se för att underlätta fikabeställning
Notera  Samma symposium ges vid två tillfällen.

Pedagogiskt symposium

Symposiet är ett tillfälle att ta del av hur humaniora och samhällsvetenskap kan integreras inom medicinska utbildningar. Lärare från HumSam kommer att vara på plats för att berätta om sin undervisning och lära känna kolleger från MedFarm för eventuella samarbeten.

Symposiet vänder sig till dig som är lärare, kurs/block/terminsansvarig, studierektor, prefekt eller på annat sätt engagerad i undervisning inom vårdutbildningar. Alla intresserade är varmt välkomna, fika serveras!

Innehåll

  • Vad är medicinsk humaniora och samhällsvetenskap?
  • Integrera humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen – erfarenheter från TekNat och MedFarm
  • Exempel på undervisningsformer och innehåll
  • Möjlighet att träffa och knyta kontakt med lärare från HumSam

Arrangör

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap arbetar för samverkan inom utbildning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa samt farmaci. Syftet är att integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i medicinska professionsutbildningar, för att fånga upp frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang.

Genom att inkludera medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kan de medicinska professionsutbildningarna svara på efterfrågan från studenterna om mer helhetsperspektiv, utrymme till reflektion, och träning i kritiskt tänkande. 

Kontakt

Ylva Söderfeldt
Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
Ylva.Soderfeldt@idehist.uu.se


Matts Olovsson
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Matts.Olovsson@kbh.uu.se


Joakim Svartheden
Kansliet för medicin och farmaci, pedagogiska enheten för Läkarprogrammet
Joakim.Svartheden@uadm.uu.se