Sök bidrag från barndiabetsfonden

2019-10-03

Barndiabetesfonden anslår minst 22 miljoner kronor till forskningen 2019

Barndiabetesfonden utlyser minst 22 miljoner kronor till forskning. I år väljer Barndiabetesfonden att lägga ökad tonvikt vid typ 1 diabetes och välkomnar därför alla ansökningar som gäller typ 1 diabetes. Ansökningstiden pågår till den 15 oktober. www.barndiabetesfonden.se.

Nyheter