Caisa Öster och Magnus Sundbom antas som excellenta pedagoger

2019-09-25

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci beslutar att anta Caisa Öster, institutionen för neurovetenskap, och Magnus Sundbom, institutionen för kirurgiska vetenskaper, som excellenta lärare.

Caisa Öster och Magnus Sundbom, excellenta lärare

Medarbetare som uppnår en högre nivå av pedagogisk skicklighet kan av Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci antas som excellenta lärare. År 2019 har vetenskapsområdet beslutat att anta:

Caisa Öster, universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap
Magnus Sundbom, adjungerad professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Vid utnämning till excellent lärare tas hänsyn till pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap, undervisningsskicklighet, kvalitetsarbete, vetenskaplig kompetens och omvärldsperspektiv.

Nyheter