2019 års Rosénmedaljörer utsedda

2019-09-17

2019 års Rosénmedaljer tilldelas de framstående pediatrikerna Andrew Pollard, Kris de Boeck och Martin Ritzén. Rosénmedaljerna utdelas var femte år till minne av Nils Rosén von Rosenstein.

fr v: Andrew Pollard, Kris de Boeck och Martin Ritzén

Till Nils Rosén von Rosensteins ära utdelar Barnläkarföreningen och Svenska Läkarsällskapet vart femte år Rosénmedaljer till tre internationellt framstående pediatriker. 2019 års medaljer tilldelas:

Andrew Pollard, University of Oxford (UK)
Professor Andrew Pollard är välkänd för sitt kliniska och vetenskapliga arbete kring pediatriska infektioner. Han leder Oxford Vaccine Group. Hans vetenskapliga produktion rör framförallt vaccinationer och bakteriella infektioner. Andrew Pollard är också huvudansvarig för den välkända kursen ”Oxford Postgraduate Diploma in Paediatric Infectious Diseases”.

Kris de Boeck, KU Leuven (BE)
Professor Kris de Boeck är välkänd forskare och kliniker inom området cystisk fibros. Hon har varit mycket betydelsefull för arbetet med europeiska CF-studier och var grundare och första ordförande i ECFS Clinical Trials Network. I sin forskning har Kris de Boeck framförallt fokuserat på nya metoder för diagnostik och behandling av CF.

Martin Ritzén, Karolinska Institutet (SE)
Professor emeritus Martin Ritzén är Sveriges första professor i barnendokrinologi med en omfattande vetenskaplig produktion inom området. Han har länge varit en centralgestalt inom svensk barnendokrinologi, och har haft en viktig roll i uppbyggnaden av klinisk utbildning rörande hormonella sjukdomar hos barn,

Prisföreläsningarna äger rum i Rosénsalen, Akademiska Barnsjukhuset, fredag 27 september, kl. 13. Prisceremonin äger rum i den Anatomiska Teatern, Gustavianum, kl. 16.

Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773), känd som ”pediatrikens fader”, tillhör den medicinska historiens mest betydelsefulla läkare. Rosén von Rosenstein var akademisk lärare och sedermera professor i Uppsala där han år 1764 publicerade den första läroboken i pediatrik med titeln ”Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel”.

Nyheter