Sök anslag för forskning om kroniska sjukdomar hos barn

2019-09-16

Till och med 1 oktober 2019 kan forskarstuderande ansöka om medel ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om kroniska sjukdomar hos barn med fokus på medicinska, psykologiska och sociala aspekter.

Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning vid landets universitet och högskolor. År 2019 prioriteras forskningsområdet Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter.

Ansök senast 1 oktober 2019  på fondens hemsida

Kontakt  Gun Lundbrink, Kungl. Slottet, 08-402 60 00

Nyheter