Miljonanslag fördelas mellan vetenskapsområdets forskare

2019-09-09

Anna Cederbergs stiftelse och P. O. Zetterlings stiftelse beviljar anslag om totalt 2 343 000 kronor som fördelats mellan forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter.

Azita Monazzam och Peter Bergsten, medicinska fakulteten

P. O. Zetterlings stiftelse beviljar anslag om totalt 2 145 000 kronor som fördelats mellan tolv forskare vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci. P. O. Zetterlings stiftelses ändamål är att främja den medicinska vetenskapen.

 • Hasan Badrul, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Malin Grönberg, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Johan Heldin, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Qi He, institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Elisabet Ihse, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Helena Kaihola, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Maria Lampinen, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Artur Mezheyeuski, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Azita Monazzam, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Maria Pereira, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Maria Wilbe, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Mikael Åberg, institutionen för medicinska vetenskaper

Anna Cederbergs stiftelse beviljar anslag om totalt 198 000 kronor som fördelats mellan sex forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet. Anslagen kommer i första hand att användas till deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter, i kongresser utomlands samt till studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande.

 • Peter Bergsten, institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Masood Kamali-Moghaddam, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Maria Pereira, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Afsaneh Roshanai, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Anneli Strömsöe, centrum för klinisk forskning Dalarna
 • Martin Tondel, institutionen för medicinska vetenskaper

Nyheter