Alkistis Skalkidou får Eric K. Fernströms Svenska Pris

2019-08-07

Medicinska och farmaceutiska fakultetens priskommitté vid Uppsala universitet har beslutat att tilldela Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, årets Eric K. Fernströms Svenska pris.

Alkistis Skalkidou, foto Mikael Wallerstedt

Alkistis Skalkidou tar onsdag 6 november emot Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2019. Alkistis Skalkidou får priset för sina framstående insatser för att öka kunskapen om kvinnors mentala hälsa kring förlossning. Alkistis Skalkidou tillämpar framgångsrikt en lång rad metoder inom epidemiologi, genetik, epigenetik, proteomik och metabolomik för att belysa detta viktiga och kliniskt relevanta område.

Eric K. Fernströms Svenska pris delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare som ännu inte fyllt 45 år och som är verksamma vid en svensk medicinsk fakultet. Fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund utser en pristagare var. Prissumman är på 100 000 kronor och får inte delas. Priset delas ut på Forskningens dag i Lund.

Läs mer  Alkistis Skalkidous forskning
Mer information  Eric K. Fernströms Svenska Pris

Kontakt  Eva Tiensuu Janson, ordf. priskommittén, tel 018-611 4289

Magnus Alsne

Nyheter