Masterstudenter firade examen i universitetsaulan

2019-06-19

Onsdag 5 juni firade 150 masterstudenter från 30 länder att de klarat sina masterstudier vid Uppsala universitet. På plats i universitetsaulan var även vicerektor Stellan Sandler, liksom närmare 650 internationella gäster.

Please note: Scroll down to read article in English!

Årets 150 masterstudenter intog sina platser till musik på flygel av Daniel Lantz, varpå Stellan Sandler, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, inledde ceremonin med att välkomna alla närvarande och att framhålla Uppsala universitets position bland världens 100 främsta universitet, något vi, menade Stellan Sandler, till viss del kan tillskriva Uppsala universitets förmåga att attrahera skickliga forskare bland våra masterstudenter. Professor Mats Målqvist höll därefter tal å masterkommitténs vägnar innan studenterna vid de tio masterprogrammen erhöll sina examensbevis.

Tajanena Romell, masterprogrammet i forensisk vetenskap, och Tessa Donkers, masterprogrammet i medicinsk forskning höll uppskattade tal om sina år i Uppsala och hann även ge sina studiekamrater några goda råd för framtiden. Lena Åslund, ordförande i programkommittén för masterprogrammen, avslutade ceremonin med att tacka programsamordnare och studievägledare för sina insatser under året.

Blomsterprydda programsamordnare

Mer information  Program på avancerad nivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

In English

The 2019 Award ceremony, celebrating the end for 150 Master students, representing at least 30 different countries, from the Medical and Pharmaceutical Master´s programmes at June 5 in Uppsala Universitys Grand Auditorium gathered 650 international guests. Vice-Rector Stellan Sandler opened the ceremony after the MSc in medicine and pharmacy to be, were walking in during music from pianist Daniel Lantz at the grand piano.

Vice-Rector Professor Stellan Sandler´s welcome speech emphasized Uppsala Universitys position among the best 100 universities in the world, in part because we attract good researchers among our Master students. Professor Mats Målqvist gave a speech on behalf of the Master Program Committee with some good advice for the future.

Students from ten different Master´s programmes were awarded their diplomas, before two students, Tajanena Romell, MSc in Forensic Science and Tessa Donkers MSc in Medical Research gave their fellow Master´s some advice for the future.

The ceremony ended with the Director of the Medical Master´s Commitée, Associate Professor Lena Åslund, who on the behalf of the Disciplinary domain said thank you to all Master programme coordinators and the study councellor for their intensive and ambitious work during the year!

More information  International Master’s Programmes

Nyheter