Carl-Henrik Heldin tilldelas Anders Jahres stora medicinska pris

2019-06-18

Carl-Henrik Heldin, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har av Universitetet i Oslo tilldelats Anders Jahres stora medicinska pris. Carl-Henrik Heldin mottar utmärkelsen 31 oktober.

Carl-Henrik Heldin, foto: Mikael Wallerstedt

Carl-Henrik Heldin, professor vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Anders Jahres stora medicinska pris 2019 för sina banbrytande bidrag till förståelsen av förhållandet mellan cellers tillväxtfaktorer och cancer.

Anders Jahres medicinska utmärkelser uppmärksammar enastående forskning inom grundläggande och klinisk medicin, och Carl-Henric Heldin, en av Nordens mest citerade forskare, visar i sin forskning hur tillväxtfaktorer från en cell skickar instruktioner till andra celler via så kallade receptorer på cellytan. Heldin har identifierat signaler inom cellerna som utlöses när tillväxtfaktorerna binder till deras receptorer, samt visat att fel i hur vissa celler mottar och behandlar signaler från tillväxtfaktorerna är starkt förknippade med utvecklingen av cancer.

Mer information  Carl-Henrik Heldins forskning
Läs även  Carl-Henrik Heldin beviljas ERC Advanced Grant

Nyheter