Skolelever i samtal om flyktingbarns behov

2019-05-16

I samband med Youth Mental Health Awareness Day vill forskare vid Uppsala universitet få skolelever i Sveriges största städer att reflektera kring flyktingbarns utsatthet och behov.

Forskargruppen CHAP, Uppsala universitet

År 2015 sökte över 70 000 flyktingbarn asyl i Sverige. Det svenska samhället stod som bekant illa rustat att ta emot en så stor grupp där många även bar med sig svåra traumatiska upplevelser. Viktiga behov kunde inte tillgodoses och i en studie uppvisade 76 procent av de undersökta ensamkommande barnen symptom på posttraumatiskt stressyndrom.
– I mitt arbete på Asylhälsan mötte jag flera fantastiska ungdomar, men som när som helst kunde drabbas av flashbacks kring det de utsatts för. Det resulterade i hjärtklappning, sömnproblem och värk, och självmordsrisken i gruppen var mångdubbelt högre än i övriga samhället. Med tiden har vi identifierat skyddande faktorer, såsom nätverk med vuxna att lita på, utbildning och en positiv fritid, och kan vi ge dem det finns många exempel på ungdomar som klarar sig bra, berättar Anna Sarkadi, professor i socialmedicin som forskar kring flyktingbarn och deras psykiska hälsa.

En central komponent i arbetet är att tillvarata barnens egna tankar, och i maj genomför Anna Sarkadis forskargrupp Child Health and Parenting (CHAP) en aktivitet där grundskoleelever i Sveriges fyra största städer bjuds in att delta i samtal kring vad flyktingbarn behöver och hur samhället bäst kan ge dem det.
– Övningen utgår från den leranimerade kortfilmen Ali och den långa resan till Sverige som bygger på tretton flyktingbarns erfarenheter. Eleverna resonerar därefter tillsammans och visulaliserar sina tankar i en valfri form av hantverk. Aktiviteten sker i anslutning till Youth Mental Health Awareness Day fredag 17 maj, och vår förhoppning är att på sikt presentera en utställning med barnens skapelser i centrum (se några exempel här), säger Georgina Warner, projektledare och forskare inom barn- och ungdomspsykologi.

Upplägget prövades för första gången vid SciFest, Uppsala universitets årliga vetenskapsfestival, där närmare femtio barn i åldrarna 7 till 11 år deltog i övningen. Många berättade att de själva kände ett eller flera flyktingbarn, och reflektionerna präglades av engagemang, värme och välvilja.
– Flera av barnen fokuserade på ett hem, mat, vänner och undervisning på det egna språket, vilket väl speglar de basala behov samhället arbetar med att tillgodose. Men det talades också om att ge flyktingbarnen tid att bearbeta sina intryck och att finns där när de är redo att tala, vilket är helt i linje med vår ambition att ta fasta på barnens egen berättelse och att hitta fungerande verktyg för det, säger Georgina Warner.

I arbetet med att systematiskt lyfta fram barns röster använder CHAP i flera studier det interaktiva bildstödet In My Shoes. Verktyget ger barn stöd att berätta om sina upplevelser, känslor och önskemål och kan användas inom socialtjänst, vård och skola. I ursprungslandet England nyttjas In My Shoes även i juridiska ärenden.
– Samhället måste generellt bli bättre på att tillvarata barnens perspektiv i utsatta situationer. Å andra sidan kan barn ha svårt att ge ord åt komplexa upplevelser och känslor. Därför behövs bra metoder som underlättar samtal och med In My Shoes har vi hittat en modell som ger oss möjlighet att nå fler barn, säger Karin Fängström, leg. psykolog och associerad forskare vid Uppsala universitet.

Fakta

Kontakt

Georgina Warner
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Georgina.Warner@pubcare.uu.se


Magnus Alsne, foto: CHAP

Nyheter