Västmanlands Viktigaste Podd – Nu på Spotify

2019-05-06

Hur mycket styrs vi egentligen av vårt biologiska arv och vår uppväxtmiljö? Och hur påverkar vår sociala status risken att hamna i antisocialt beteende? I Västmanlands Viktigaste Podd presenterar forskare vid CKF Västerås spännande studier och resultat.

Västmanlands Viktigaste Podd är en ny podcast som ges ut av Region Västmanland och ingår i det vetenskapliga jubileumsprogram som uppmärksammar att Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Västerås i år firar 20 år i forskningens tjänst. I varje avsnitt presenterar en av centrets medarbetare sin forskning, vilket följs upp med en posterutställning i Västmanlands sjukhus Ljushall dit allmänheten är välkommen att möta och ställa frågor till forskaren.
– Jubileumsåret är ett gyllene tillfälle att presentera vår verksamhet, dels för våra kollegor vid Uppsala universitet och Region Västmanland, dels för alla som bor i vårt län. Vi kommer hela året att ägna stor kraft åt att presentera vår forskning på ett lättillgängligt sätt, och här utgör podcasten en mycket viktig kanal, berättar Kent Nilsson, föreståndare och adjungerad professor vid CKF Västerås.

Kent Nilsson är även gäst i premiäravsnittet av Västmanlands Viktigaste Podd där han berättar om sin pågående studie av hur vårt biologiska arv interagerar med vår uppväxtmiljö och hur det påverkar oss i en viss riktning.
– Jag har min vetenskapliga bakgrund inom sociologin och psykologin, men bestämde mig tidigt för att blanda in den genetiska aspekten. Jag studerar i första hand två gener; en som bromsar impulser och en som påverkar aggressivitet och alkoholkonsumtion, och idag ser vi hur en viss genvariation kan öka vår individuella sårbarhet i vissa miljöer. Det styrker bland annat resonemangen om orkidébarn som behöver bästa möjliga förutsättningar för att växa rätt, och maskrosbarn som påverkas mindre av sin omgivning, konstaterar Kent Nilsson.

I avsnitt 3 berättar Cecilia Åslund, beteendevetare och docent vid CKF Västerås, om sin forskning kring status och biologi. Om hur vår urgamla hjärna stämmer av vår statusposition innan vi ens hinner tänka, liksom hur skådespelare som vinner en Oscar lever i genomsnitt fyra år längre än dem som bara kommer nära.
– I en studie bad vi tonåringar i Västmanland ranka hur de uppfattade sin ekonomiska och sociala status, och de som placerade sig i de högre respektive lägre skikten upplevde även mer ofta att de utsatts för kränkningar, likaså hade de i större utsträckning varit inblandade i fysiskt våld. Normalt pratas det ju om statussköldar som skydd, men kanske präglas unga snarare av en längtan efter konformitet, att tillhöra normen och att inte behöva försvara sin position, resonerar Cecilia Åslund.

I Västmanlands Viktigaste Podd kan du också ta del av Leif Bergkvist, kirurg och professor, som berättar om hur han som forskare i princip var persona non grata i USA under lång tid då hans rön om östrogen utmanade mäktiga intressen.

Nya avsnitt av Västmanlands Viktigaste Podd presenteras kontinuerligt under 2019.

Lyssna på Spotify  Västmanlands Viktigaste Podd
Mer information  Jubileumsprogram 2019
Besök även  CKF Västerås

Magnus Alsne

Nyheter