Uppsalaforskare i nytt konsortium med fokus på blod-hjärnbarriären

2019-02-13

IM2PACT är ett nytt internationellt konsortium som förenar representanter för industri och akademi – bland dem flera forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter – i syfte att generera ny kunskap om blod-hjärnbarriären och dess betydelse vid behandling av neurodegenerativa och metaboliska sjukdomar.

IM2PACT (Investigating Mechanisms and Models Predictive of Accessibility of Therapeutics into the brain) är ett internationellt konsortium som – med finansiering av bland annat Innovative Medicines Initiative (IMI) – ska utveckla sofistikerade modeller i syfte att undersöka hur den mänskliga blod-hjärnbarriären fungerar på molekylär nivå i samband med sjukdom. Projektet beräknas initialt pågå 60 månader.

Blod-hjärnbarriären är ett skyddsskikt mellan hjärnans blodkapillärer och cellerna som utgör hjärnvävnad. Denna barriär ger ett försvar mot bland annat gifter som kan finnas i vårt blod, vilket gör det möjligt för mycket få molekyler att passera. Skyddet kan också hindra många läkemedel från att nå hjärnan, vilket utgör en utmaning vid behandling av neurologiska och metaboliska sjukdomar, i synnerhet vid behandling med antikroppar.

– Our existing models are not effective enough at telling us which drugs in particular biotherapeutics will break through the blood-brain barrier. IM2PACT will progress the state of the art and help devise optimal ways of getting therapies into the brain, konstaterar Dominique Lesuisse, projektledare vid IM2PACT.

Konsortiet samlar 27 internationella partners från akademin, industrin och små och medelstora företag. Av en total budget på 18 miljoner euro är 9 miljoner euro direkt finansiering från IMI. Av dessa tillfaller 1,11 miljoner euro följande forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter som kommer att spela centrala roller i IM2PACTs arbete:

Läs mer  IM2PACT Pressrelease February 19

Kontakt  Irena Loryan, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Nyheter