CKF Västerås firar 20 år i forskningens tjänst

2019-02-04

Centrum för klinisk forskning Västerås har på två decennier etablerat sig som en effektiv leverantör av kvalitativ klinisk forskning. Jubileumsåret 2019 firas med ett vetenskapligt program som både summerar och tar ut riktningen framåt.

Kent Nilsson, föreståndare vid jubilerande CKF Västerås

I december 1999 invigdes Centrum för klinisk forskning (CKF) Västerås vid Västmanlands sjukhus. Centret – ett initiativ i samverkan mellan Uppsala universitet och dåvarande Landstinget i Västmanland – öppnade en för sin tid unik möjlighet för vårdpersonal att registrera sig som forskare vid Uppsala universitet men med hemkliniken som bas för det akademiska arbetet. I år firar CKF Västerås två decennier i forskningens tjänst, vilket uppmärksammas med ett vetenskapligt jubileumsprogram som sträcker sig över hela 2019.
– Firandet är ett gyllene tillfälle att presentera vår verksamhet. Dels för våra kollegor vid Uppsala universitet och Region Västmanland, men också för alla som bor i länet som vi hoppas ska känna både trygghet och stolthet över den högkvalitativa vård regionen erbjuder. Under året bjuder vi in till en rad tillfällen att möta våra medarbetare och att ta del av den stora kompetens vårt centrum omfattar, säger Kent Nilsson, föreståndare och adjungerad professor.

Jubileumsåret invigdes i januari med en posterutställning om centrets forskning inom psykiatri. Bland de många gästerna syntes bland andra regionens politiska ledning, sjukhusledning, vårdpersonal och flera av centrets medarbetare. Nästa utställning genomförs 25 mars med fokus på Folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning, ett tillfälle då Kent Nilsson hoppas locka ännu fler Västeråsbor till sjukhusets Ljushall.
– Vi kommer att ägna mycket tid åt att presentera vår forskning på ett lättillgängligt sätt, bland annat genom att inför varje evenemang producera en podcast där respektive forskare introducerar sitt arbete.

Det ambitiösa programmet sätter punkt med Forskardagen 2019 som arrangeras fredag 22 november. Under en heldag erbjuds både en summering av centrets första tjugo år och samtal om de framtida möjligheter och utmaningar som ryms i att bedriva forskning åtta mil från moderuniversitetet.
– Det finns definitivt fördelar med att ha sin bas i Västerås. Framför allt är det enklare att rekrytera patienter till kliniska studier vilket effektiviserar startsträckan. Att konkurrensen inte är lika knivskarp som i Uppsala påskyndar även meriteringsprocessen. Vad vi däremot saknar är de dagliga, informella kontakterna med våra kollegor i Uppsala som till exempel kan bidra till att lösa de små praktiska knutar som ofta uppstår i forskningen.

Överst på Kent Nilssons önskelista för framtiden står fler adjungerande docenter, lektorer och professorer, såväl som utökad samverkan med institutionerna i Uppsala. Han beskriver det som en långsiktig process där nästa steg kan tas inom kort då en kader av centrets forskare nu hunnit meritera sig för docenturer.
– Det förutsätter att vi välkomnas som partners, och jag vill betona att Uppsala universitets institutioner för neurovetenskap respektive kvinnors och barns hälsa har varit mycket tillmötesgående. Vi skissar även på en ny organisationsstruktur som ännu smidigare ska sammanfoga klinik och forskning, vilken vi räknar med att presentera 31 maj och som ger oss gott hopp om att förbli ett effektivt och kunskapsgenererande centrum många år framåt.


Jubileumsåret 2019 fortsätter 25 mars, kl. 11.30–13.30 i Västerås sjukhus Ljushall med posterutställningen Folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning. En poddcast på temat kommer att publiceras på CKF Västerås hemsida och sociala media. Enklare förtäring serveras.

Kontakt  Kent Nilsson, föreståndare, CKF Västerås
Ladda hem poster  Vetenskapligt program 2019

Magnus Alsne

Nyheter