Hillevi Englund ny affärsrådgivare på UU Innovation

2019-01-10

Den 7 januari tillträdde Hillevi Englund tjänsten som senior affärsrådgivare med inriktning mot livsvetenskaper vid UU Innovation. Hon kommer närmast från en chefstjänst för ett forsknings- och utvecklingsteam på Thermofisher Scientific.

Hillevi Englund, foto: Mikael Wallerstedt

Hillevi Englund tar med sig bred erfarenhet av forskning och utveckling inom livsvetenskaper från akademin och industrin. Hon disputerade vid Uppsala universitet år 2009 i Lars Lannfelts grupp, och det är i hög grad intresset för livsvetenskaper som nu fått henne att återvända till universitetet. Men lika mycket handlar det om intresset för innovationsutveckling.
– Under doktorandtiden växte nyfikenheten att rikta mitt forsknings- och utvecklingsfokus mot patientnytta. Då var målet att utveckla diagnostik och immunterapi för Alzheimers sjukdom och i somras, elva år efter vår första publikation, kom den glädjande nyheten att antikroppen vi utvecklade haft god effekt på alzheimersjuka. Att nu återigen få arbeta nära den akademiska forskningen och i tidig innovationsfas ser jag mycket fram emot, berättar Hillevi Englund med stor entusiasm.

Hillevi Englund har i närmare tio år arbetat med produktutveckling på olika Uppsalaföretag. Diagnostiska verktyg för stora folkhälsosjukdomar som allergi, astma och diabetes, är den röda tråden. Närmast kommer hon från Thermofisher Scientific där hon senast varit chef för en FoU-grupp som tar fram olika lösningar inom allergidiagnostik. Hon har med tiden utvecklat en bred förståelse för produktutveckling ur såväl tekniskt, som affärs- och kundperspektiv. En MBA-examen har också bidragit till djupare kunskaper inom såväl ledarskap som kommersialisering.
– Att ta fram en produkt som möter både kundbehov och regulatoriska krav och dessutom går att sälja handlar om så mycket mer än att ha en häftig teknologi. Det är en rejäl utmaning, men när den kombinationen lyckas är det väldigt roligt, säger Hillevi Englund.

Som affärsrådgivare ser hon fram emot att bidra med sin praktiska erfarenhet av vad som krävs för att gå från idé till en kommersialiserbar produkt med stor kundnytta. Annat som lockar i tjänsten är bredden i de potentiella affärsidéer som skapas på en plats som Uppsala universitet och inte minst, att få komma in tidigt i processen.
– Den tidiga innovativa fasen är spännande och jag stimuleras av att hitta lösningar tillsammans med andra för att driva idéer framåt, säger Hillevi Englund.

Kontakt  Hillevi Englund
Mer information  UU Innovation

Sara Gredemark, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter