Sök SLS anslag och stipendier 2019

2019-01-09

Nu kan du som är medlem i Svenska Läkaresällskapet ansöka om bland annat projektanslag och Post doc-stipendium för medicinsk forskning. Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2019.

Just nu utlyser Svenska Läkaresällskapet, SLS, en rad projektanslag och post doc-stipendier med sista ansökningsdatum 1 februari 2019. För att söka ska du vara medlem i SLS och ha betalt medlemsavgift för både 2018 och 2019.

Läs mer om SLS projektanslag
Läs mer om SLS Post doc-stipendier

Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation utlyser även anslag ur följande specialfonder (även för dessa förutsätts medlemskap i SLS).

Björklunds fond – ALS och liknande neurologiska sjukdomar (projektanslag)
Cronqvists stiftelse – Ögonsjukdomar (projektanslag)
Bengt Ihres fond – Gastroenterologi (projekt- och resebidrag)
Gastroenterologisk forskningsfond – Gastroenterologi (projekt, resebidrag)
Paul Frenckners fond – Öron- näs- och hals-sjukdomar (resebidrag)
SSAC Foundation – Treatment of infectious diseases (projektanslag)

Se även SLS Introduktionsstipendium för medicinsk forskning med ansökningsperiod 15 januari–15 mars 2019. Stipendiet möjliggör för studenter på läkarprogrammet att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1–2 månader.

Fyll i din ansökan här https://www.sls.se/vetenskap/sa-har-ansoker-du/
Mer information
: monica.winden@sls.se, 08-440 88 66
Läs mer om utlysningarna

Nyheter