Kort möte med långtgående möjligheter

2019-01-02

Det prestigefyllda uppdraget som Göran Gustafsson-föreläsare gick i år till Edvard Moser, 2014 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Ett snävt schema tvingade den celebre gästen att lämna Uppsala redan efter några timmar, men även en blixtvisit kan lämna bestående avtryck.

Stellan Sandler (tv) och Edvard Moser

Bara minuter efter att Edvard Moser besvarat den sista publikfrågan vid årets Göran Gustafsson-föreläsning sitter han i en taxi på väg mot Arlanda och flyget hem. Som relativt nybliven Nobelpristagare i fysiologi eller medicin är Moser en hett eftertraktad gäst vid lärosäten världen över, och till slut tillät schemat inte mer än några få timmars besök vid Uppsala universitet. En missräkning för arrangörerna – eller finns det reella värden även i en blixtvisit?
– Att erbjuda en föreläsning med en forskare av Mosers dignitet har stor betydelse ur flera aspekter. Dels visar det att vi förmår locka hit de främsta inom vårt fält, dels ger det viktig inspiration till våra egna forskare i deras arbete, men vi hoppas naturligtvis också öppna dörrar till framtida samarbeten, säger Stellan Sandler, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Besöket i Uppsala är resultatet av personliga kontakter och många förfrågningar. Redan 2014, då Edvard Moser för första gången gästade Uppsala i samband med Nobelpristagarnas traditionsenliga visit i staden, föreslog Stellan Sandler en separat gästföreläsning vid universitetet. Inbjudan upprepades året därpå vid ett möte vid Mosers laboratorium i Trondheim, och ytterligare en gång 2017 i SciLifeLabs lokaler i Solna.
– Edvard Moser tar varje dag emot önskemål om att ge gästföreläsningar av det här slaget, och när han väl sade ja till att hålla en Göran Gustafsson-föreläsning låg hans första lucka över ett år fram i kalendern. Vi hade gärna sett honom här längre än vad som nu blev fallet, men är framför allt oerhört tacksamma över att Moser överhuvudtaget hittade tid att gästa oss.

Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi, tillika värd för Mosers besök i Uppsala, är även han övertygad om att också ett kort möte rymmer långtgående möjligheter.
– Vi fick ett mycket positivt intryck, och min uppfattning är att också Edvard Moser uppskattade de otvungna former vi omgav besöket med. Under förmiddagen samtalade han med några av våra doktorander om forskning och karriär, vilket tycks ha varit mycket lyckat. Därefter mötte Moser ett tiotal seniora forskare där alla vid bordet bidrog med kunskap, och frågan om vetenskapliga utbyten lyftes också, vilket vi kommer att följa upp inom kort, säger Klas Kullander.
Även eftermiddagens öppna föreläsning får högt betyg av Klas Kullander. Med en världsledande forskare på besök är risken uppenbar att innehållet går över huvudena på den blandade publik som samlas då en Nobelpristagare är i stan. Edvard Moser vinnlade sig emellertid om att ge något till alla, och erbjöd hela skalan från en överskådlig historisk exposé till högteknologiska landvinningar, vilket utmynnade i en entusiastisk frågestund.

Under 2019 skulle Göran Gustafsson ha fyllt 100 år. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns ambitionen att i samband med jubileumsåret utveckla formatet kring Göran Gustafsson-föreläsningarna.
– Uppsala universitet ser nu, efter rekommendation i KoF17, över förutsättningarna att skapa ett centrum för diabetesforskning, vilket gör det till ett tänkbart ämne för 2019 års Göran Gustafsson-arrangemang. Det vore intressant att vid detta tillfälle genomföra ett fullskaligt symposium, och Göran Gustafssons stiftelse är beredda att anslå de pengar som behövs, men vi måste också säkerställa att vi förmår bibehålla den höga kvalitet som hittills präglat föreläsningarna, fastslår Stellan Sandler.

Läs mer  Göran Gustafssons stiftelse
Kontakt  Stellan Sandler, Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Johan Wahlgren

Nyheter