Kerstin Lindblad-Toh erhåller betydande anslag från KAW

2018-12-06

Kerstin Lindblad-Toh, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har av KAW beviljats 28 100 000 kronor för projektet Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation.

Kerstin Lindblad-Toh, foto: SciLifeLab

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms kunna leda till framtida vetenskapliga genombrott inom medicin, naturvetenskap och teknik. Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas 28 100 000 kronor under fem år för projektet Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation.

– Under de miljontals år som däggdjur har utvecklats har arvsmassan förändrats så att varje cell kan styras till att bilda just de proteiner som behövs på olika ställen i kroppen. I projektet planerar vi att använda ett nytt dataset om 200 nyligen sekvenserade däggdjur för att kunna hitta regioner i arvsmassan som inte förändras eftersom de utför en specifik, konserverad funktion. Dessutom kommer vi att leta efter regioner eller enstaka baser som ändrats specifikt i ett eller flera däggdjur, säger Kerstin Lindblad-Toh.

I samma utlysning beviljas Olle Eriksson och Henrik Johansson, båda vid Uppsala universitets institution för fysik och astronomi, totalt 41 300 000 kronor under fem år för varsitt projektet.
– Det är lovande och spännande projekt i den internationella forskningsfronten som beviljats anslag. Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, grundforskning och ger forskarna fullständig frihet att formulera och undersöka sina hypoteser, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer  Kerstin Lindblad-Tohs forskning

Nyheter