Stellan Sandler: Kan man sätta människor på månen…

2018-12-05

Nya satsningar på forskningsuppdrag och universitetssjukvård. Stärkt stöd till institutioner, Farmaceutiska fakulteten fyller jämnt, och kanske törs vi till och med hoppas på en luftbro över Dag Hammarskjölds väg. Vårt vetenskapsområde håller ett fortsatt högt tempo, konstaterar vicerektor Stellan Sandler.

Stellan Sandler önskar God Jul och ett Gott Nytt 2019

Efter en lång och het sommar gör sig den begynnande vintern på sedvanligt sätt påmind. Höstens korta mellanspel färgades främst av vår farmaceutiska fakultets firande av sina 50 år vid Uppsala universitet. Apotekarutbildning och farmaceutisk forskning må ha betydligt äldre anor, men innan ankomsten till Uppsala bedrevs verksamheten i Stockholm som ett institut. Jubileet blev mycket lyckat med ett spännande symposium, en givande posterutställning och inte minst den ståtliga balen på slottet tillsammans med fakultetens studenter. Ett varmt tack till alla som var engagerade i denna minnesvärda dag!

Verksamhetsplan 2019 är beslutad och innehåller bland annat en extra satsning på forskningsuppdragen, vilket i praktiken innebär förstärkt basfinansiering till institutionerna – något som har efterfrågats av prefekterna. Just prefektens roll har utretts vid vårt universitet och resultatet pekar på skilda förutsättningar beroende på institutionens storlek och omsättning liksom stöd på hemmaplan. Medfarms kansli arbetar för närvarande intensivt med att definiera hur områdets stöd till institutionerna kan förbättras. Vi utreder även hur Medfarms interna och externa kommunikationsbehov bättre kan uppfyllas, liksom på vilken nivå olika insatser utförs mest effektivt. Inom kommunikationsfältet drivs också projektet UU Gemensam IT, som om det lyckas kan bli ett stort lyft för vårt universitet.

KOF17-rapporten genererar mycket aktivitet och många goda förslag och initiativ har presenterats. Farmaceutiska fakulteten för en genomgripande diskussion om effektmål och hur man bäst uppnår dem. En ständigt aktuell fråga för Medfarm är kompetensförsörjning av både medarbetare och studenter. Min erfarenhet är att dessa frågor är rörliga mål och att prioriteringar snabbt skiftar mellan meriteringsanställningar inom forskning, doktorander, utländska betalstudenter, specialister inom forskningsplattformar och fler förstahands-sökande studenter. Helst ska vi göra allt detta samtidigt, men vad är egentligen effektivt?

Vidare har ALF-system och universitetssjukvård utvärderats av Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen. Utvärderingarnas utformning har diskuterats flitigt, och det finns ett klart behov av att förbättra denna process inför nästa utvärdering 2021. I Uppsala har resultatet utmynnat i att Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset inlett ett samarbete i syfte att ta fram en gemensam mål- och handlingsplan för universitetssjukvården. Detta är välkommet och har potential att stärka alla tre parter.

MedFarms långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler är en annan ständigt aktuell fråga, likaså balansen mellan Långsiktighet och Här-Och-Nu. MedFarm är idag lokaliserat på BMC, Akademiska sjukhuset, Rudbecklaboratoriet, MTC-huset, Hubben i Glunten, Ulleråkerområdet samt Segerstedthuset. Just nu förs livliga diskussioner och spekulationer kring BMC – som för övrigt också fyller 50 i år. Jag vet inte om det går att gratulera en byggnad, men BMC och dess ”innevånare” är och har varit en stor tillgång för vårt universitet under alla dessa år.

Frågan är hur framtiden ser ut med tanke på undervisningens och forskningens förändrade behov? En annan fråga är hur vi knyter ihop våra campus. Jag har tidigare, lite skämtsamt, lanserat en eller flera luftbroar, men kunde man landsätta människor på månen för 49 år sedan så kanske projektet inte är ett luftslott.

Ett stort grattis till de av våra forskare som bidrog till ett bra utfall för Medfarm vid årets projektutlysning inom Vetenskapsrådet.

Slutligen vill jag redan nu tacka er alla för ett bra 2018 och tillönska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2019!

Stellan Sandler
vicerektor
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Läs fler krönikor:
Kristian Sandberg: Vi hjälper dig – Från lab till läkemedel
Christel Bergström: Samverkan är ju så stort...
Ulrika Bäckman: EATRIS – Translation together
Tove Fall: Så blir en God Jul ett Gott Nytt År
Bengt Westermark: Den kliniska forskningens möjligheter
Eva Vingård: Främjar arbete hälsa och välstånd?
Dan Larhammar: Vårt behov av fakta är omätligt
Bengt Gerdin: Oaktsamhetens många ansikten

Nyheter