Nominera till pris för internationalisering inom utbildning

2018-11-30

1–28 februari 2019 har du möjlighet att göra din nominering till Priset för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Priset om 90 000 kronor är instiftat av Sveriges medicinska fakulteter.

Information in English  Prize for internationalization

Sveriges medicinska fakulteter har gemensamt instiftat ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Prissumman om 90 000 kronor ska delas ut årligen 2017-2021 i syfte att uppmuntra lärare vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Priset tillfaller den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning. Det kan till exempel vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Nominera  1–28 februari 2019 och Läs mer här
Kontakt  Louise Hernander, Uppsala universitet

Nyheter