Masterstudenter firades i universitetsaulan

2018-06-18

Vid en ceremoni i Uppsala universitetsaula uppmärksammades de 150 masterstudenter vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci som nu tagit sin examen, bland dem de första 13 masterstudenterna någonsin i läkemedelsmodellering.

In English Award Ceremony Master students 2018

Lördag 2 juni firade 150 masterstudenter från 32 länder att de klarat sina masterstudier vid Uppsala universitet. På plats i den vackra och nyrenoverade universitetsaulan var även rektor Eva Åkesson, vice rektor Stellan Sandler, dekan för medicinen fakulteten Eva Tiensuu Janson och närmare 650 internationella gäster närvarande.

Efter musik på flygel av Arvid Nerdal inledde rektor Eva Åkesson med att välkomna alla närvarande, varpå vicerektor Stellan Sandler betonade Uppsala universitets position bland världens 100 främsta universitet, något vi, menade Stellan Sandler, till viss del kan tillskriva vår förmåga att attrahera skickliga forskare bland våra masterstudenter.

Mats Målqvist, koordinator för masterprogrammet i Global hälsa, höll tal å masterkommittens vägnar, och studenter vid tio olika masterprogram erhöll sina examensbevis. Först ut var Global hälsa, vårt vetenskapsområdes största program, därefter följde Folkhälsa, Infektionsbiologi, Medicinsk forskning, Medicinsk nuklidteknik, Forensisk vetenskap, Molekylär medicin, Biomedicin och Erasmus Mundus-programmet Innovativ medicin. Därpå följde en unik tilldragelse då de första tretton masterstudenterna någonsin i läkemedelsmodellering mottog sina diplom av samordnare Pär Mattsson.

Nipuni Welihinda, masterprogrammet i biomedicin, höll ett uppskattat tal om sina år i Uppsala och allt hon lärt sedan den dag hon först anlände till sitt boende, hur hon hörde talas om Flogstavrålet – förklarat av en fransk student – till alla de olika "Kostbegränsningsord", lakto, vegan, gluten och annat som hon inte ens visste existerade, och förmodligen finns det inte, menade hon, någon bättre plats för en masterstudent än Uppsala med alla dess studentnationer!

Choir Canorus framförde svenska vårsånger, en svensk polska, två engelska examensånger och välkomnade till slut alla gäster till Sverige med Kents sång Sverige! Ceremonin avslutades med att medicinska fakultetens dekan Eva Tiensuu Janson önskade att alla masterstudenter skulle ansluta till Uppsala universitetets alumniorganisation, och tackade samtidigt alla masterprogramkoordinatorer för deras fantastiska arbete.

Nyheter