Signerat: EATRIS – Translation together

2018-04-10

Att Sverige – med nationell nod vid Uppsala universitet – nu är fullvärdig medlem i EATRIS, den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin ger oss en helt ny spelplan för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg, skriver Ulrika Bäckman, Nationell koordinator i EATRIS.

Ulrika Bäckman, Nationell koordinator i EATRIS

När jag tog mig an uppdraget som nationell koordinator för EATRIS hösten 2015 var jag entusiastisk. Det var ju exakt ett sådant nätverk som jag saknat efter att under många år i läkemedels­branschen suttit framför datorn och sökt akademisk expertis runt om i världen. Att ett mejl bort ha en organisation som slussar dig till rätt kompetens i ett stort nätverk är både tidsbesparande och kan öppna för nya samarbeten och spännande projekt. Jag var övertygad, men hur skulle det tas emot av Uppsala universitet och andra svenska universitet? Hur villig är man egentligen att öppna sin forsknings-infrastruktur för nationella och internationella samarbeten?

EATRIS skapades av det faktum att Europa behöver göra mer för att stärka förutsättningarna för forskning och utveckling av nya läkemedel. EATRIS är ett European Research Infrastructure Consortium, likt den paneuropeiska biobankorganisationen BBMRI. Liksom Biobank Sweden koordineras från Uppsala, samordnas även den svenska EATRIS-noden från Uppsala. Målet är att vara behjälplig i att överföra kunskap från grundforskning till patientnära vård och att se till att upptäckter kommer patienterna till godo snabbare, att påskynda utvecklingen av nya läkemedels-behandlingar, diagnostiska verktyg och andra medicinska produkter. EATRIS fokuserar på fem områden: biomarkörer, cell-och genterapi, imaging och tracing, små molekyler och vaccin. I samtliga fall erbjuds unik expertis och teknik från dess tretton medlemsländer.

Sverige är ett land med hög kompetens, gott renommé, och världsledande forskare som man gärna samarbetar med. Vi investerar framgångsrikt i högklassiga forskningsinfrastrukturer, men är samtidigt ett litet land, och för svenska universitet öppnar medlemskapet ett internationellt fönster där vi på ett konkurrenskraftigt sätt kan samverka och använda våra resurser mer effektivt. Den svenska noden vill föra fram Sverige som en stark röst inom EATRIS och verka för att bli ett attraktivt land som man vill utföra sina studier i. På central nivå är Sverige med och påverkar utvecklingen av EATRIS, att fortsatt växa i vårt nätverk av länder och universitet samt att positionera EATRIS i en infrastruktur där akademi, industri och sjukvård samverkar i Europa.

Efter drygt två år som nod konstaterar vi att Sverige är mycket eftertraktat inom EATRIS, likaså att intresset för EATRIS vid de svenska lärosätena är stort, speciellt i Uppsala. Idag består den svenska noden av sju svenska lärosäten med infrastruktur och expertis representerat inom ett flertal platt­formar. Genom att EATRIS växer och synliggör sig på den europeiska kartan ökar intresset från den forskande industrin. Många småbolag står inför samma frågeställning som jag själv gjorde en gång i tiden: var finns kompetensen inom mitt område? Här kan EATRIS hjälpa!

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har haft förmånen att vara en del av den immuno-inflammations-imaging hub som skapats mellan EATRIS, Sverige, Nederländerna & GlaxoSmithKline. Samarbetet inom hubben syftar till att förbättra befintliga tekniker inom PET/MR samt att utveckla nya PET-tracers med användning inom inflammatoriska sjukdomar. Hubben är sammansatt av ett excellent vetenskapligt team av prekliniker och kliniker, och varje center bidrar med sin unika kompetens och infrastruktur. Under våren startar det första projektet inom hubben – i Uppsala.

Visst finns det utmaningar i ett stort konsortium, både juridiska och operationella. Det är nödvändigt att bygga ett fungerande nätverk före projekten. Det tar tid och det är därför viktigt att tro på EATRIS långsiktiga värde, liksom värdet för varje enskilt universitet och land. För mig framstår vinsten långt större än utmaningarna, inte minst för patienterna.

Förhoppningsvis är EATRIS här för att stanna – Translation together!

Ulrika Bäckman, Nationell koordinator
Mats Larhed, National director

More information EATRIS / EATRIS Sweden

Läs fler krönikor:
Tove Fall: Så blir en God Jul ett Gott Nytt År
Bengt Westermark: Den kliniska forskningens möjligheter
Eva Vingård: Främjar arbete hälsa och välstånd?
Dan Larhammar: Vårt behov av fakta är omätligt
Bengt Gerdin: Oaktsamhetens många ansikten

Nyheter