Carl-Henrik Heldin beviljas ERC Advanced Grant

2018-04-09

Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi, har av Europeiska forskningsrådet tilldelats ett ERC Advanced Grant, ett anslag som beviljas Europas ledande forskare i syfte att förverkliga sina mest kreativa idéer.

Carl-Henrik Heldin tilldelas ERC Advanced Grant

Då Ludwiginstitutet för cancerforsknings Uppsalafilial sommaren 2017 uppgick i Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, konstaterade Carl-Henrik Heldin, institutets forskningschef under 31 år, att han kunde frigöra mer tid för sin egen forskning. Ett faktum som sannolikt uppskattades av Europeiska forskningsrådet, ERC, som 6 april meddelade att de beviljar Carl-Henrik Heldin ett ERC Advanced Grant.

Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi, forskar på cancersjukdomar med fokus på molekylära mekanismer för tillväxtkontroll i normala och maligna celler. Anslaget från Europeiska forskningsrådet kommer att finansiera studien Pro-tumorigenic effects of TGFb - elucidation of mechanisms and development of selective inhibitors.

ERC Advanced Grants kan uppgå till 3,5 miljoner euro, delas ut i konkurrens med Europas ledande forskare och betalas ut under fem år. Europeiska forskningsrådets ambition är att ge forskarna möjlighet att förverkliga sina mest kreativa idéer och potentiellt ge resultat som får stor inverkan på vetenskap, samhälle och ekonomi i Europa.

Läs mer om Carl-Henrik Heldins forskning
Läs även Uppsala universitet övertar Ludwiginstitutets forskningsmiljö

Magnus Alsne, Anna Malmberg, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter