Peetra Magnusson tilldelas stipendium

2016-11-17

Peetra Magnusson, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas ett stipendium om 400 000 kronor av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.

Peetra Magnusson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse ett stipendium på 400 000 kronor. Stipendiet ska andvändas till projektet Innovativt modellsystem för studier av det medfödda immunförsvaret vid läkemedelsutveckling, vilket omfattar utveckling av en ny modell för analys av biologiska läkemedels effekt på blod och blodkärlsceller, vilket på sikt kan innebära stora besparingar för industrin.

– Idag testas biologiska läkemedel vanligtvis i djurmodeller före studier i människa, vilket i samband med immunologiska analyser innebär en risk att den undersökta effekten syns först i människan. Vi vill utveckla ett experimentellt modellsystem som består av enbart humana komponenter, ett ”blodkärl på laboratoriebänken” i vilket vi kan efterlikna det verkliga förloppet då läkemedel injiceras till människans blodsystem, säger Peetra Magnusson.

Nästa ansökningsperiod till Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse är 1 april - 30 juni 2017.

Läs mer om Peetra Magnussons forskning
Läs merwww.familjenjacobssonsstiftelse.se/

Nyheter