Mats Karlsson tilldelas BCPT Nordic Prize 2019

2019-09-17

Mats Karlsson, professor i farmakometri vid Uppsala universitet, tilldelas BCPT Nordic Prize 2019 av tidskriften Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.

Mats Karlsson, professor i farmakometri, Uppsala universitet

Mats Karlsson, professor i farmakometri vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, erhåller 2019 års BCPT Nordic Prize. Pristagaren utses av den danska vetenskapliga tidskriften Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, som i sin nominering framhåller Mats Karlssons gärning inom farmakometrin som varit av stor betydelse för både forskning och utbildning.

År 2001 utnämndes Mats Karlsson till Uppsala universitets och världens förste professor i farmakometri. Idag arbetar 45 personer vid laboratoriet i Uppsala, vilket saknar motsvarighet inom den akademiska farmakometrin. Gruppen utgör även en attraktiv partner för både företag och vård, och bedriver för närvarande samarbeten i fler än tjugo länder.

Mats Karlsson mottar BCPT Nordic Prize och prissumman om 10 000 Euro vid en ceremoni senare i höst.

Läs mer  Forskning i farmakometri vid Uppsala universitet

Andra namn som nämns