Lars Lannfelt tilldelas AAIC Lifetime Achievement Award

2019-07-31

Lars Lannfelt, seniorprofessor i geriatrik, belönas med AAIC Lifetime Achievement Award 2019, en av världens mest prestigefulla utmärkelser inom Alzheimerforskningen.

AAIC Lifetime Achievement Award ges till seniora forskare som genom betydande vetenskapliga bidrag visat på livslångt engagemang för framsteg i kampen mot Alzheimers sjukdom och demens.

AAIC lyfter i sin motivering fram Lars Lannfelts upptäckter som bidragit till kunskap kring uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Han har framför allt tagit fram en lovande läkemedelskandidat - BAN2401. Efter omfattande studier har BAN2401 visat sig kunna fördröja sjukdomsförloppet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.
– Jag är djupt tacksam över att få Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award i Alzheimers sjukdomsforskning från Alzheimer Association. Mitt största tack går till familjer och patienter med Alzheimers sjukdom som har bidragit genom att delta i forskningen. Jag vill också tacka alla de kompetenta medarbetare och samarbetspartners jag har haft under årens lopp samt det internationella forskningssamhället inom Alzheimers sjukdom, sa Lars Lannfelt vid prisceremonin.

Priset delades ut under den internationella Alzheimerkonferensen AAIC, Alzheimer’s Association International Conference, i Los Angeles i USA av Khalid Iqbal, professor och en av grundarna av AAIC.

Lars Lannfelt är seniorprofessor vid Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap. Tidigare i år mottog Lars Lannfelt även svenska Alzheimerfondens stora forskningspris.

Läs mer  Lars Lannfelts forskning

Elin Bäckström, Foto: J Wulff

Andra namn som nämns