Farmacistudenter belönade för examensarbeten

2019-06-10

Sultana Abdulkader, receptarieprogrammet, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris, och Simel Yousef, apotekarprogrammet, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris. Båda belönas för sina examensarbeten.

Prisutdelning: fr v Christin Caroline Remmo; Sultana Abdulkader, pristagare; Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening, Alumnföreningen Farmis; Johanna Andersson

Sultana Abdulkader, studerande vid receptarieprogrammet, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris 2018 för sitt fördjupningsprojekt inom farmakologi som enligt motiveringen "håller både god och hög vetenskaplig nivå, är väl genomarbetat och förmedlat på ett professionellt, lättöverskådligt och tydligt sätt". I priset ingår att via Sveriges Apoteksföreningen och dess medlemsföretag få en djupare inblick i hur apotekssektorn fungerar både på nationell och europeisk nivå.

Simel Yousef, studerande vid apotekarprogrammet, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris för sitt fördjupningsprojekt inom galenisk farmaci och biofarmaci. I priset ingår en studieresa till World Health Organization i Geneve under hösten 2019.

Prisutdelning: fr v Simel Yousef, pristagare; apotekare Per Manell, donator av stipendium för studiebesöket, Alumnföreningen Farmis; Abdalla Ahmed; Ellinor Hellmouth.

Priserna delades ut på farmaceutiska fakultetens studentsymposium vårterminen 2019 i samverkan med Alumnföreningen Farmis.

Andra namn som nämns