Anja Sandström tilldelas Pedagogiska priset 2019

2019-05-23

Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2019 inom området medicin och farmaci.

Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi

Anja Sandström tilldelas priset för sitt engagemang som uppskattas av såväl studenter som kollegor. Anja Sandström arbetar utifrån tydliga pedagogiska idéer, med en lyhördhet och vilja att anpassa utan att tumma på kvaliteten. Hon provar nya grepp, reflekterar över utfallet och delar med sig av sina erfarenheter. Studenterna vittnar också om hur Anja Sandström får dem att förstå ämnet läkemedelskemi på ett sätt som gör att kunskaperna sitter kvar långt efter kursen.

Uppsala universitets pedagogiska pristagare nomineras av studenter och kollegor och utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp. Anja Sandström mottar priset i samband med professorsinstallationen i november.

Läs mer  Anja Sandströms forskning
Lyssna  Vad väntar framtidens apotekare och läkare?

Andra namn som nämns