Jonathan Cedernaes och Xingqi Chen tilldelas Göran Gustafssonpris

2019-04-10

Jonathan Cedernaes, institutionen för medicinska vetenskaper, har av Göran Gustafssons stiftelse tilldelats Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare. Xingqi Chen, institutionen för immunologi, genetik och patologi tilldelas Göran Gustafssons pris till yngre forskare.

Jonathan Cedernaes (tv) och Xingqi Chen, foto: privat

Jonathan Cedernaes, senior forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare om 1,25 miljoner kronor.

Xingqi Chen, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Göran Gustafssons pris till yngre forskare om 750 000 kronor.

Priserna delas ut till forskare som den 1 januari under ansökningsåret inte fyllt 36 år i syfte att främja vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan.

Läs mer  Jonathan Cedernaes forskning (forskargrupp Per-Ola Carlsson)
Läs mer  Xingqi Chens forskning

Mer information  Göran Gustafsson stiftelse

Andra namn som nämns