Bengt Gerdin tilldelas Gustaf Adolfsmedalj

2019-03-13

Bengt Gerdin, seniorprofessor emer. vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, tilldelas Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj i guld.

Bengt Gerdin, foto: Linda Koffmar

Bengt Gerdin, seniorprofessor emer. i intensiv- och brännskadevård, belönas med Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj i guld för sin framstående forskning inom området intensiv- och brännskadevård, samt för att med tydlighet, kompetens, administrativ skicklighet och engagemang ha utfört ledningsuppdrag och andra förtroendeuppdrag inom den medicinska fakulteten och Uppsala universitet.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld kan utdelas av Uppsala universitets konsistorium till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Kontakt  Bengt Gerdin, Uppsala universitet
Läs även  Bengt Gerdin: ”Oaktsamhetens många ansikten”

Andra namn som nämns