Kenneth Smedh tilldelas H.M. Konungens medalj

2019-03-06

Kenneth Smedh, Centrum För Klinisk forskning Västerås, har tilldelats H.  M. Konungens medalj för sina betydande medicinska insatser inom cancervården.

Kenneth Smedh, CKF Västerås

Kenneth Smedh, adjungerad professor vid Centrum för klinisk forskning Västerås samt överläkare vid Västmanlands sjukhus, har av kung Carl XVI Gustaf tilldelats Hans Majestät Konungens medalj för betydande medicinska insatser inom cancervården.

Hans Majestät Konungens medalj av 8:storleken i Serafimerordens band tilldelas en person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Medaljen som utdelas mycket sparsamt är Sveriges äldsta belönings- eller förtjänstmedalj.

Kenneth Smedh mottog medaljen vid en ceremoni onsdag 13 februari 2019.

Kontakt  Kenneth Smedh, Centrum för klinisk forskning Västerås
Se även  CKF Västerås firar 20 år i forskningens tjänst

Andra namn som nämns