Farmacistudenter belönade för examensarbeten

2019-01-21

Elin Lundqvist, receptarieprogrammet, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris, och Sara Jacobson, apotekarprogrammet, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris. Båda belönas för sina examensarbeten.

Elin Lundqvist och Sara Jacobson

Elin Lundqvist, studerande vid Uppsala universitets receptarieprogram, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris 2019 för sitt fördjupningsprojekt inom farmakoterapi. I priset ingår att via Sveriges Apoteksföreningen och dess medlemsföretag få en djupare inblick i hur apotekssektorn fungerar både på nationell och europeisk nivå.

Sveriges Apoteksförenings pris tilldelas en student vars examensarbete på grundnivå respektive avancerad nivå håller god respektive hög vetenskaplig nivå. Presentationen av examensarbetet skall vara väl genomarbetad och förmedlad på ett professionellt, lättöverskådligt och tydligt sätt.

Fr v: Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening, Alumnföreningen Farmis; Elin Lundqvist, pristagare; Jennifer Karlsson, nominerad.

Sara Jacobson, studerande vid Uppsala universitets apotekarprogram, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris för sitt fördjupningsprojekt inom neurovetenskap. I priset ingår en studieresa till World Health Organization i Geneve under våren 2019.

Fr v: Hassan Kandiel nominerad; Sara Jacobson, pristagare; apotekare Per Manell, donator av stipendium för studiebesöket, Alumnföreningen Farmis; Julia Thorngren nominerad.

Båda priserna delades ut i samverkan med Alumnföreningen Farmis i samband med farmaceutiska fakultetens studentsymposium höstterminen 2018.

Andra namn som nämns