Lars Lannfelt tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris

2019-01-10

Lars Lannfelt, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris för sitt framgångsrika arbete med att fördröja sjukdomsförloppet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Lars Lannfelt vid Alzheimerdagen

Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris om 2,5 miljoner kronor för sin lovande läkemedelskandidat BAN2401, som i somras testades i olika doser på 856 patienter från nio olika länder. Urvalet bestod av patienter som befann sig i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Resultatet var positivt och visade en minskad progression av sjukdomen efter 18 månader. Nästa steg är en Fas 3-studie som varje läkemedel måste genomgå innan det når marknaden. Ambitionen är att vara igång redan 2019, men trots framgångarna vill Lars Lannfelt inte spekulera i när en godkänd behandling kan nå vården.

– Jag har lärt mig att det är alldeles för lätt att bli tidsoptimist, men med de resultat vi visar i kombination med små biverkningar tror jag att vi kommer att kunna erbjuda det första godkända läkemedlet mot Alzheimers sjukdom. Det skulle innebära enorma samhällsekonomiska besparingar, och framför allt stort hopp för alla de patienter och anhöriga som vi därmed kan hjälpa till en bättre ålderdom. Jag är i dag väldigt glad över allt vi uppnått, för patienterna skull och för mina under åren många medarbetare och för svensk forskning, säger Lars Lannfelt.

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse. Flertalet rör Alzheimers sjukdom, men stöd ges även till forskning kring andra typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och bromsmedicin.

– Lars Lannfelt föräras priset för sitt mångåriga forskningsarbete rörande de grundläggande sjukdomsframkallande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar och hur förändringarna kan diagnostiseras samt angripas med nya läkemedel. Ett av dessa läkemedel är det som hela världen nu hoppas skall visa sig vara effektivt mot Alzheimers sjukdom, vilket vi snart kommer att få veta, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Läs mer  Lars Lannfelts forskning

Foto: J Wulff

Andra namn som nämns