Per Artursson tilldelas Rudbeckmedaljen

2018-12-06

Per Artursson, institutionen för farmaci, tilldelas 2018 års Rudbeckmedalj. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering vid institutionen för farmaci, tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj 2018.

Per Artursson var redan tidigt i sin karriär en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med Caco-2-celler, metoder som senare blivit självklara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Per Artursson har också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upptag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedelsnedbrytande enzymer.

Rudbeckmedaljen uppmärksammar utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet.

Utmärkelsen delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Per Arturssons forskning

Foto Mikael Wallerstedt

Andra namn som nämns