Leif Andersson tilldelas Linnémedalj

2018-12-06

Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas 2018 års Linnémedalj. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Uppsala universitets Linnémedalj 2018.

Leif Andersson har i sin forskning lett framstående studier av husdjurens genetik. Detta har sedermera visat sig ha mycket stor relevans även för flera humana folksjukdomars uppkomstmekanismer. Leif Andersson har i detta sammanhang brutit ny mark och hans forskning har uppmärksammats med ett flertal nationella och internationella utmärkelser och priser.

Linnémedaljen uppmärksammar i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält.

Utmärkelsen delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Leif Anderssons forskning

Foto Lars Wallin

Andra namn som nämns