Johanna Lindahl tilldelas Sight Award 2018

2018-11-12

Johanna Lindahl, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har av Kungl. Vetenskapsakademien tilldelats Sight Award 2018 för sin vetenskapliga insats inom global hälsa.

Johanna Lindahl, Uppsala universitet

Johanna Lindahl, forskare vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Sight Award 2018 för en utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa med fokus på antibiotikaresistens och interaktionen mellan människa och djur. Kungl. Vetenskapsakademiens akademistyrelse fastslår i sin motivering att Johanna Lindahl har ”utifrån ett helhetsperspektiv och i samarbete med forskare från låg- och medelinkomstländer utvecklat vår kunskap inom områden med stor relevans för mänsklighetens välmående och fortlevnad globalt, nämligen interaktionen mellan människa och djur (”one health”) samt antibiotikaresistens”.

– Priset är både hedrande och uppmuntrande. Med tanke på att arbetet är så stort och vi är så pass få som arbetar med frågan, så kan priset kanske lyfta behovet av kunskap om interaktionen mellan människa, djur och ekosystem för antibiotikaresistens och samspelets betydelse för global hälsa, säger Johanna Lindahl.

Priset om 100 00 kronor delas ut vid en ceremoni 25 november 2018.

Andra namn som nämns