Anna Sarkadi tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris

2018-10-24

Anna Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillika specialistläkare, tilldelas Hippokratespriset 2018 av Svenska Läkaresällskapet.

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, ledare för forskningsgruppen Child Health and Parenting (CHAP) och specialistläkare, har tilldelats Svenska Läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset 2018.

Priset uppmärksammar läkare som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksamma och aktiva i undervisning samt är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Svenska Läkaresällskapet framhåller i sin motivering Anna Sarkadis läkargärning som ”ett föredöme i hur professionsetik uttrycks från det enskilda patientmötet till övergripande samhällsåtgärder”.

– Jag är mycket hedrad. Som socialmedicinare har man i första hand befolkningen eller systemet som sin ”patient”, men inget gör mig gladare än när jag får se resultatet av mitt arbete i enskilda människors, i mitt fall barns och föräldrars, liv, säger Anna Sarkadi.

Läs mer  Anna Sarkadis forskning
Läs mer  Forskargruppen CAHP

Andra namn som nämns