Joey Lau Börjesson tilldelas Johnny Ludvigsson-pris

2018-10-16

Joey Lau Börjesson, institutionen för medicinsk cellbiologi, har av Barndiabetesfonden tilldelats Johnny Ludvigsson-priset till yngre forskare i Sverige för sin forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.

Joey Lau Börjesson, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, tilldelas Johnny Ludvigsson-priset till Yngre Forskare i Sverige 2018. Joey Lau Börjesson får utmärkelsen för ”att genom avancerade experimentella studier skapat en ökad förståelse kring hur transplanterade insulinproducerade celler förändras av sin nya miljö i olika implantationsorgan och hur överlevnaden och funktionen av de transplanterade cellerna kan förbättras med bland annat stamcellsmodifikation. Fynden kan leda till förbättrade resultat vid klinisk ö-transplantation och ge en grund till hur stamcellsframtagna insulinproducerande celler på bästa sätt kan utvecklas som cellterapi.

Johnny Ludvigsson-priset började delas ut 2009. Pristagarna utses av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och tidigare pristagare.

Läs mer  om Joey Lau Börjessons forskning
Kontakt  Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet

Andra namn som nämns