Otto Cars tilldelas 2018 års Sepsispris

2018-09-05

Otto Cars, institutionen för medicinska vetenskaper, har av Sepsisfonden tilldelats 2018 års Sepsispris för sitt arbete för en rationell användning av antibiotika, som ett led i att motverka antibiotikaresistensen i samhället.

Otto Cars, foto: David Naylor

Sepsisfonden delar ut 2018 års Sepsispris till Otto Cars, seniorprofessor i infektionsforskning vid institutionen för medicinska vetenskaper, tillika grundare av det internationella nätverket ReAct.

Otto Cars tilldelas priset för att ”i 25 års tid arbetat aktivt för en rationell användning av antibiotika, som ett led i att motverka antibiotikaresistensen i samhället. Med sitt tidiga arbete var Otto Cars en pionjär, och har med sina insatser starkt bidragit till att vi idag i Sverige har en restriktiv inställning till användande av antibiotika, vilket ökat våra möjligheter att hålla resistenta bakterier borta från svensk sjukvård. Detta har med all sannolikhet även räddat många sepsispatienter”.

Sepsispriset om 10 000 kronor delas årligen ut till någon som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsispatienter får bättre, snabbare och säkrare vård.

Kontakt Otto Cars, Uppsala universitet

Andra namn som nämns