Lars Forsberg tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris

2018-09-03

Lars Forsberg, institutionen för immunologi, genetik och patologi, har av Eric K. Fernströms stiftelse tilldelats Eric K. Fernströms Svenska pris för sina banbrytande forskningsresultat.

Lars Forsberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2018. Lars Forsberg får utmärkelsen för sina banbrytande forskningsresultat gällande förlust av kromosom Y hos blodceller hos män, och kopplingen till livsstil och sjukdomar.

Eric K. Fernströms Svenska pris delas ut till forskare som ännu inte fyllt 45 år och är verksamma vid en svensk medicinsk fakultet. Lars Forsberg mottar utmärkelsen i samband med Forskningens dag i Lund den 7 november 2018.

Läs mer om Lars Forsbergs forskning

Foto: Mikael Wallerstedt

Andra namn som nämns