Kevin Mani tilldelas Svensk kirurgisk förenings Stora forskarpris

2018-08-23

Kevin Mani, institutionen för kirurgiska vetenskaper, tilldelas Svensk kirurgisk förenings Stora forskarpris 2018 för nya rön kring behandling av aneurysm.

Kevin Mani, foto: Staffan Claesson

Kevin Mani, forskare vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, belönas för sin forskning på bukaortaaneurysm, vilken omfattar studier av olika möjligheter att förebygga utveckling av bråck i kärlväggen.

Kevin Mani har i ett internationellt samarbetsprojekt bidragit till att kartlägga hur pulsåderbråck behandlas på tre kontinenter och funnit överraskande skillnader i handläggning, resultat som påvisar behov av standardisering.

Svensk kirurgisk förenings Stora forskarpris om 200 000 kronor delas ut årligen sedan 2004. Mottagaren får inte ha fyllt 45 år och nomineras av sjukvårdsregionerna.

Kontakt Kevin Mani, Uppsala universitet

Andra namn som nämns