Birgitta Essén belönad för tvärvetenskapligt arbete

2018-06-12

Birgitta Essén, institutionen för kvinnor och barns hälsa, tilldelas Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsalas pris för framstående tvärvetenskapligt arbete.

Birgitta Essén, professor, Uppsala universitet

Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har tilldelats Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsalas pris för framstående tvärvetenskapligt arbete 2018. Birgitta Essén erhåller priset för att hon ”genom sin forskning är en brobyggare mellan samhällsvetenskap, humaniora och medicin, och på ett nyskapande sätt kombinerar klassisk klinisk medicinsk forskning med antropologiska metoder och ansatser i sin banbrytande forskning om invandrarkvinnors sexuella och reproduktiva hälsa”.

Birgitta Essén mottar priset om 100 000 kronor vid en ceremoni 8 november 2018.

Läs mer om Birgitta Esséns forskning

Andra namn som nämns