Farmacistudenter belönade för examensarbeten

2018-06-08

Anna Kingfors, receptarieprogrammet, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris, och Zarah Saleh-Nihad, apotekarprogrammet, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris. Båda belönas för sina examensarbeten.

Fr v: Mathias Hallberg, vice ordf, GRUFF; Monika Magnusson, Apotek Hjärtat; Anna Kingfors, pristagare; Martin Belin, ordf, Alumnföreningen Farmis

Anna Kingfors, studerande vid receptarieprogrammet, tilldelas Sveriges Apoteksförenings pris 2018 för sitt fördjupningsprojekt inom farmakologi som enligt motiveringen "håller både god och hög vetenskaplig nivå, är väl genomarbetat och förmedlat på ett professionellt, lättöverskådligt och tydligt sätt". I priset ingår att via Sveriges Apoteksföreningen och dess medlemsföretag få en djupare inblick i hur apotekssektorn fungerar både på nationell och europeisk nivå.

Fr v: Mathias Hallberg, vice ordf, GRUFF; Apotekare Per Manell, donator av stipendium för studiebesöket; Zarah Saleh-Nihad, pristagare; Martin Belin, ordf, Alumnföreningen Farmis

Zarah Saleh-Nihad, studerande vid apotekarprogrammet, tilldelas Medicinalrådet Per Manells pris för sitt fördjupningsprojekt inom molekylär avbildning. I priset ingår en studieresa till World Health Organization i Geneve under hösten 2018.

Priserna delades ut på farmaceutiska fakultetens studentsymposium vårterminen 2018 i samverkan med Alumnföreningen Farmis.

Andra namn som nämns