Per Holmfeldt tilldelas pedagogiskt pris

2018-06-07

Hallå där… Per Holmfeldt, lärare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, som för andra året i rad erhåller Sjuksköterskornas Studentförenings Pedagogiska pris. Per Holmfeldt undervisar på Sjuksköterskeprogrammets termin 1 i ämnet anatomi och fysiologi.

Per Holmfeldt, pedagogisk pristagare

Vad ser du som dina pedagogiska styrkor?
– Jag försöker få studenterna att inse på ett så tidigt stadium som möjligt att nyckeln till framgångsrika studier till mångt och mycket ligger i deras eget engagemang och det praktiska användandet av inhämtad kunskap. Jag sätter nog också relativt höga krav på vad studenterna förväntas prestera, men är samtidigt tydlig med vad dessa krav innebär och hur tidigare studenter lyckats nå dessa mål inom rimliga ramar. Vidare ägnar jag en hel del tid åt att analysera hur studenterna organiserar sina studier, och på så sätt identifiera såväl framgångsrecept som strategier man kanske ska försöka undvika. Sist men inte minst är jag nog rätt envis och det kan komma väl till pass när man behöver putsa på detaljerna.

Har pedagogisk kompetens tillräcklig status inom akademin?
– Jag tror att det är mer produktivt fråga sig huruvida man känner sig ha möjlighet att utföra ett gott pedagogiskt arbete - och det har i alla fall jag på institutionen för medicinsk cellbiologi!

Tack och stort grattis!
– Tack.

Andra namn som nämns