Johanna Törmä är Årets Guldstjärna

2018-05-21

Johanna Törmä, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas utmärkelsen Årets Guldstjärna vid Arla Guldko 2018.

Johanna Törmä, foto: Sara Ravid

Johanna Törmä har tilldelats Årets Guldstjärna för sitt doktorandarbete vid Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap, i vilket ett år av återkommande dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation för de äldre.

Arla Guldko belyser den offentliga måltiden, och vill med Årets Guldstjärna belöna den eller dem som på olika sätt bidrar till att utveckla det offentliga köket. Juryn motiverar sitt beslut ”Med helhetssyn på mat, trivsel och miljö har Årets Guldstjärna genom sin kunskapstörst och konkreta bidrag att gå från teori till praktik, väglett team att göra skillnad inom ett område i uppmärksamhetsskugga. Lägg därtill ambitiös kunskapsspridning som kan inspirera fler till att kopiera arbetsmodellen. Årets Guldstjärna sätter strålkastarljuset på ett område som berör oss alla – en generationsöverskridande samhällsfråga!

Johanna Törmä försvarade sin avhandling Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes. Effects on care staff and residents i februari 2017.

Läs mer om Johanna Törmäs avhandling

Andra namn som nämns