Mikael Sellin tilldelas The Lennart Philipson Award 2018

2018-05-14

Mikael Sellin, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas The Lennart Philipson Award 2018.

Mikael Sellins forskningsgrupp

Mikael Sellin tilldelas The Lennart Philipson Award 2018 för sin innovativa forskning kring bakteriella tarminfektioner. Mikael Sellin vill med sitt arbete klarlägga de molekylära mekanismerna som styr varje delsteg av infektionsförloppet, från värdcellsinbindning till utvecklandet av en inflammationsrespons, en kunskap som på sikt kan bidra till nästa generation av interventions- och behandlingsstrategier vid bakteriell tarmsjukdom.

The Lennart Philipson award tilldelas yngre forskare inom det biomedicinska fältet som vill etablera sin egen forskningsmiljö efter fullbordade postdoc-studier.

Läs mer Mikael Sellins forskning

Andra namn som nämns